Biologisk Nedbrytning

100 % Biologiskt nedbrytbara golfpeggar

Många företag och golfspelare har visat ett starkt engagemang för våra miljövänliga golfpeggar. Ett engagemang då BioTee erbjuder en möjlighet att skydda och respektera miljön samtidigt som den ger en identisk, eller till och med bättre, funktion än dagens peggar.

BioTee bryts ner av naturen och kan komposteras. Den biologiska nedbrytningsprocessen börjar när BioTee peggen är förbrukad. Så länge den används håller den sig oförändrad men när du gör dig av med din BioTee kan du vara säker på att du inte förorenar miljön.

BioTee är en biologisk produkt och återgår till naturen i forma av H2O, CO2 samt biomassa.

BioTee’s mål är att hjälpa golfen att bli så miljövänlig och ren som möjligt.

Producerad i Europa
Producerad med en ny generation av bioplast.
100% Biologiskt nedbrytbar.
100% Ekologisk och miljövänlig
Tillverkad av och med förnybara energiresurser.
Inga giftiga eller förorenande ämnen.
Håller normalt för 5 – 15 svingar.
Skadar inte golfutrustning.
Skadar inte underhållsmaskiner.

BioTee pegg 1
BioTee pegg 3
BioTee pegg 2