Certifikat

Certifierade biologiskt nedbrybara golfpeggar

Genom hela produktionskedjan kontrollerar vi egenskaperna
för biologisk nedbrytning. Detta certifierar BioTee som den enda biologiskt
nedbrytbara golfpeggen på marknaden.

BioTee är producerad av bio-plast som följer de Europeiska och Amerikanska
föreskrifterna avseende biologisk nedbrytning.

       

Materialet som används är certifierat biologiskt nedbrytbart av:
DIN EN 13.432, UN ISO 14.855 och ASTM D6400.
Det är fritt från giftiga eller förorenande ämnen.

Produktionen av BioTee följer enligt certifiering
ISO 9001 (internationell norm för god kvalitetsstyrning ) och
ISO 14001 ( Internationellt miljöledningssystem )

BioTee är för närvarande den enda golfpegg som garanterar
sin biologiska nedbrytning med rätta och obligatoriska certifikat.

BioTee pegg 1
BioTee pegg 3
BioTee pegg 2